Thracian cities: Seuthopolis, Sosopolis,Thasos, Zesutera, Stryme, Syrakelai, Sestos, Serdica, Selymbria, Sarmizegetusa, Samothrake, Salmydessos, Perperec, Eumolpia/ Philippopolis , Odrysai/Аdrianopolis , Mesembria, Kabyle, Kallatis, Istria, Eion, Druzipara, Dicaea/Dikaia, Dioniysopolis, Biza/Bizantion, Beroe and many others