Eupedia Forums
Site NavigationEupedia Top > Eupedia Forum & Japan Forum
Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 25 of 196

Thread: 'Albanian YDNA Project' 2020 analysis of J-PH1751 & 2018 Description of R-2705

 1. #1
  Regular Member
  Join Date
  09-06-17
  Posts
  119


  Country: Greece  2 members found this post helpful.

  'Albanian YDNA Project' 2020 analysis of J-PH1751 & 2018 Description of R-2705

  jph1751.jpg
  J-PH1751

  J-PH1751 përbën shumicën absolute të J-Z38300. Është një ndër nëngrupet karakteristike për etninë shqiptare. Sipas testeve të deritanishme me rezolucion të lartë, paraardhësi i gjithë J-PH1751 ka jetuar para rreth 1300 viteve. Njëkohësisht, këta teste sugjerojnë për një ekspansion demografik të madh duke filluar nga mesjeta e hershme. Bazuar nga haplotipet e studimeve shkencore si dhe të testuarit, ka shpërndarje pothuajse në gjitha trevat shqiptare, duke përfshirë edhe zonat ku historikisht shqiptarët kanë patur prezencë, siç është Greqia dhe Italia jugore. Gjithashtu vërehet edhe në shtetet përreth, e në rajon, në një sasi të ulët. Sipas moshës dhe shpërndarjes, mund të thuhet se ka ngjashmëri me R-Y32147 (brenda R1b-Z2705). Koncentrimi më i lartë vërehet në pjesën veriore të shqiptarisë dhe gradualisht zvoglohet jashtë kësaj zone. Veçanërisht në Kosovë, ku sipas të testuarëve te deritanishëm përbën rreth 20% të linjave atërore. Bartësit e këtij mutacioni në Kosovë në shumicë u përkasin fiseve veriore shqiptare, siç janë: Krasniqi, Nikaj, një pjesë e fiseve Gashi, Kastrati, Thaçi, etj.
  Translation:The J-PH1751 makes up the absolute majority of the J-Z38300. It is one of the characteristic subgroups for the Albanian ethnicity. According to high-resolution tests to date, the entire ancestor of the J-PH1751 lived about 1300 years ago. At the same time, these tests suggest a large demographic expansion starting in the early Middle Ages. Based on haplotypes of scientific studies as well as tested, it is distributed in almost all Albanian territories, including areas where Albanians have historically had a presence, such as Greece and southern Italy. It is also observed in the surrounding countries, and in the region, in a low amount. By age and distribution, it can be said to have similarities to R-Y32147 (within R1b-Z2705). The highest concentration is observed in the northern part of Albania and gradually decreases outside this area. Especially in Kosovo, where according to the tested so far it constitutes about 20% of the paternal lines. The carriers of this mutation in Kosovo mostly belong to the northern Albanian tribes, such as: Krasniqi, Nikaj, a part of the tribes Gashi, Kastrati, Thaçi, etc.

  z2705 post.jpg
  Grupi R-BY611>Z2705 rrjedh nga haplogrupi R1b-M269 dhe dega e tij, R-Z2103. Është një ndër grupet specifike dhe kryesore mes nesh, me një shtrirje thuaja nëpër gjitha trevat shqiptare. Veçanërisht ka përfshirje në Malësi të Madhe, Malësi e Gjakovës, Kosovë, Shqipëri qëndrore, Labëri, dhe Skrapar. Profili modal i Y-DNA37 STR është si vijon: 13 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 29 16 8-10 11 11 25 15 19 30 14-16-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-37 12 12. Shqiptarët që kanë këtë profil të Y-STR, mund të konstatojmë që së paku janë pozitiv për SNPs: BY611 si dhe Z2705. Kjo e fundit është nën-dega që përcakton grupin “ballkanik”. Sipas të dhënave të deritanishme nga YFull.com dhe kalkulatorëve te Y-STR, paraardhësi i grupit ka jetuar para rreth 1500 viteve. Vlen të ceket që në studime anonime ky profil i Y-STR është vërejtur edhe nën Arbëreshë si dhe Greqi ku ka popullatë me prejardhje shqiptare apo Arvanitas. Gjithashtu vërehet në një përqindje të konsiderueshme në Sanxhak, ku dihet që një pjesë e mirë e popullatës janë me prejardhje shqiptare. Faktet e lartpërmendura dhe homogjenia dëshmojnë për një karakter tejet “shqiptar” të këtij grupi.
  Translation:The group R-BY611> Z2705 is derived from the haplogroup R1b-M269 and its branch, R-Z2103. It is one of the specific and main groups between us, with an extension in almost all Albanian territories. In particular there are inclusions in Malësi e Madhe, Malësi e Gjakovës, Kosovo, central Albania, Labëri, and Skrapar. The modal profile of Y-DNA37 STR is as follows: 13 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 29 16 8-10 11 11 25 15 19 30 14-16-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-37 12 12. Albanians who have this profile of Y-STR, we can find that they are at least positive for SNPs: BY611 and Z2705. The latter is the sub-branch that defines the "Balkan" group. According to data so far from YFull.com and Y-STR calculators, the group's ancestor lived about 1500 years ago. It is worth mentioning that in anonymous studies this profile of Y-STR has been observed under Arbëreshë as well as Greece where there is a population of Albanian or Arvanitas origin. It is also observed in a significant percentage in Sandzak, where it is known that a good part of the population is of Albanian origin. The above facts and homogeneity testify to onevery "Albanian" character of this group .

  duo.jpg

  Above Are the maps(from albanian Dna project) of the two clades . Reminder : the Albanian DNA project didn't gather data scientifically. The sampling wasnt according to the population ratio of the regional population(South,North, Kosovo,Montenegro, Fyrom) compared to the total.The South Albanian Samples are grossly over-represented, almost twice as much as the ratio of the south Albanian population to the total Albanian population.And yes to preemptively ask your question i counted the samples one by one. To correct for the disparity of the samples you need to increase by a lot the the North Albania and Kossovo samples. I ve done the corrections in the past, but i cant remember the exact number, but it is more than 50%. That correction of course is factoring this parameter only. Many more parameters must be taken in mind to have a map that can be used to derive historical conclusions concerning ancestry and ethnography. Factors that correct for the history of the 2 last centuries that distorted the demographic profile of the regions. Factors like the population movements; refugees into Albania in the last 2 centuries, urbanization, forced relocation under the communists,ethnic minorities fleeing, disproportional immigration of religious minorities(for instance half the orthodox Albanians left Albania since 1990), etc etc.


  Conclusion: The Albanian project reaffirmed what i ve always claimed. R1b-z2705 and J-ph1705 presence in the Albanian space is very recent, and most probably(almost certain)
  R1b-z2705 and J-ph1705 arrived together as the main lineages of an incoming population that was fairly small at the time(1500 to 1000 years ago) but would expand geographically and demographically in the next millenia.

 2. #2
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  3 members found this post helpful.
  quite a few problems with your "conclusion".

  but fist with data. the largest albanian y dna project is this: www.rrenjet.com.

  all results there are actual members and not just collected results from around. all results are from where the family of the tested person lived 100 years before, so the results are linked to the region before the modern urbanization happened in albania.

  some of your arguments negate each other. you say to many samples from the south and than say orthodox, who are mostly south of Shkumbin, have left in large numbers.

  Under the phenomenon of genetic bottleneck you are trying to push that these people were not in the west balkans prior to the slavic migration. objectively looking at data does not support this theory.

 3. #3
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  2 members found this post helpful.

 4. #4
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  2 members found this post helpful.

 5. #5
  Regular Member kingjohn's Avatar
  Join Date
  05-09-16
  Posts
  1,945

  Y-DNA haplogroup
  Rare e-fgc7391 972AD
  MtDNA haplogroup
  h3ap

  Country: Uruguay  2 members found this post helpful.
  Quote Originally Posted by gjergj View Post
  quite a few problems with your "conclusion".
  but fist with data. the largest albanian y dna project is this: www.rrenjet.com.
  all results there are actual members and not just collected results from around. all results are from where the family of the tested person lived 100 years before, so the results are linked to the region before the modern urbanization happened in albania.
  some of your arguments negate each other. you say to many samples from the south and than say orthodox, who are mostly south of Shkumbin, have left in large numbers.
  Under the phenomenon of genetic bottleneck you are trying to push that these people were not in the west balkans prior to the slavic migration. objectively looking at data does not support this theory.
  It is the greatest site for albanian dna
  The data is huge
  Spread in all albanian regions
  and albanians outside albania border( kosovo etc...)
  Kudos for all your(alban)work
  Regards
  Adam

  P.s
  It is interesting for albanians and non-albanians
  who are intrested in albanian genetics
  Direct paternal line : mizrahi from damascus
  e-fgc7391
  https://www.yfull.com/tree/E-FGC7391/

 6. #6
  Regular Member
  Join Date
  17-01-15
  Posts
  477

  Y-DNA haplogroup
  J-L283

  Country: United States  What makes you think these lineages "arrived" to Albania in the early middle ages? For example, if we look at J-PH1751, we have three upstream splits that are found in Albania since the Bronze Age, starting at J-PH4679: https://yfull.com/tree/J-PH4679/

  This would suggest western Balkan continuity since the Bronze Age. True, J-PH1751 expansion/TMRCA dates to the early middle ages, but that doesn't in any way suggest it arrived to Albania or the western Balkans at that time, but to the contrary as mentioned above. It's merely a lineage of J-Y21045>PH4679 that, for various reasons (ex. after population bottleneck) or by pure chance, had the greatest demographic expansion in the early middle ages.

  As for "Rrenjet", let's just say that this project was founded with over 500 tests that were processed by Albanian Bloodlines - Gjenetika.com
  Last edited by Trojet; 19-04-21 at 04:32.

 7. #7
  Regular Member
  Join Date
  11-11-19
  Posts
  1,921

  Y-DNA haplogroup
  E-V13

  Country: Albania  To me it looks more and more, surprisingly even to me that Proto-Albanians or Pre-Proto-Albanians or call it even Proto-Albanoids were exclusively E-V13. There is many evidences for this now.

  Albanoid was very likely a language spoken in Central Europe during Middle Bronze Age to Late Bronze Age, very likely near and around Carpathians were also hypothetically we have names that correspond only to Albanoid, like Beskidy Mountains.

  It's very likely Albanoid is an offshot or very closely related to Dardanian-Messapian.

 8. #8
  Regular Member
  Join Date
  11-11-19
  Posts
  1,921

  Y-DNA haplogroup
  E-V13

  Country: Albania  1 members found this post helpful.
  Quote Originally Posted by Progon View Post
  To me it looks more and more, surprisingly even to me that Proto-Albanians or Pre-Proto-Albanians or call it even Proto-Albanoids were exclusively E-V13. There is many evidences for this now.

  Albanoid was very likely a language spoken in Central Europe during Middle Bronze Age to Late Bronze Age, very likely near and around Carpathians were also hypothetically we have names that correspond only to Albanoid, like Beskidy Mountains.

  It's very likely Albanoid is an offshot or very closely related to Dardanian-Messapian.
  While the more Western Illyrians were more like an amalgamation of these Dardanian-Messapians with Middle Bronze Age groups.

  Already in the Early and so more in the Middle amd Late Bronze Aegean ceramics and weapons are imported and imitated. But there is also a strong influrence from the Danubian Urnfield culture. Characteristic for the Late Bronze Age are large hilltop-settlements with wall fortifications.


  https://www.oeaw.ac.at/en/oeai/publi...-roman-albania
  The solely autochtonous theory was an Enverist propaganda of course, backed up by other Balkan archeologists.

 9. #9
  Regular Member kingjohn's Avatar
  Join Date
  05-09-16
  Posts
  1,945

  Y-DNA haplogroup
  Rare e-fgc7391 972AD
  MtDNA haplogroup
  h3ap

  Country: Uruguay  Quote Originally Posted by Trojet View Post
  What makes you think these lineages "arrived" to Albania in the early middle ages? For example, if we look at J-PH1751, we have three upstream splits that are found in Albania since the Bronze Age, starting at J-PH4679: https://yfull.com/tree/J-PH4679/
  This would suggest western Balkan continuity since the Bronze Age. True, J-PH1751 expansion/TMRCA dates to the early middle ages, but that doesn't in any way suggest it arrived to Albania or the western Balkans at that time, but to the contrary as mentioned above. It's merely a lineage of J-Y21045>PH4679 that, for various reasons (ex. after population bottleneck) or by pure chance, had the greatest demographic expansion in the early middle ages.
  As for "Rrenjet", let's just say that this project was founded with over 500 tests that were processed by Albanian Bloodlines - Gjenetika.com

  yes i know
  you argue with alban about it in anthrogenica
  and the modertor there was so mad
  that he closed the albanian dna thread completely ( unrational if you ask me )
  which is a bummer

  p.s
  even if it does the project reached 1084 people it is still impresive

 10. #10
  Regular Member
  Join Date
  17-01-15
  Posts
  477

  Y-DNA haplogroup
  J-L283

  Country: United States  Quote Originally Posted by kingjohn View Post
  yes i know
  you argue with alban about it in anthrogenica
  and the modertor there was so mad
  that he closed the albanian dna thread completely ( unrational if you ask me )
  which is a bummer
  Since you brought it up, you might want to ask user "Rrenjet" about any arguments that may have been started. As you can see there, his post has been edited out by the moderator. Besides, I don't think that thread was temporarily closed as a result of any of my posts.

  Anyway, I suggest enough with any off topic comments.
  Last edited by Trojet; 19-04-21 at 21:49.

 11. #11
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  2 members found this post helpful.
  Quote Originally Posted by kingjohn View Post
  yes i know
  you argue with alban about it in anthrogenica
  and the modertor there was so mad
  that he closed the albanian dna thread completely ( unrational if you ask me )
  which is a bummer

  p.s
  even if it does the project reached 1084 people it is still impresive
  The Rrenjet Project in fact has over 1,100 results thus far :) and around 800 of them are exclusively members only at Rrenjet and processed in companies FTDNA, YSEQ and Dantelabs. A similar database is also being put together of Mitochondrial lines in Albania, its only around 150 results thus far.
  It seems that people are giving opinion on the origin of Albanians without basing their arguments on actual data.
  Albanians have very good diversity of both E-v13, J2b2 and R1b-PF7563. It is clear based on the data that there is a continuation of bronze and IA male lines despite the fact that there is a strong genetic bottleneck that fits with the fall of the roman empire and slavic migration to the balkans.
  There are now two projects from the Albanian archeologists in partnership with western counterparts on testing ancient remains from archeological sites in Albania. Preliminary results from one of these projects confirm this bronze age continuity for PF7563 and J2b2. Later this year or next year they will publish results.

 12. #12
  Regular Member
  Join Date
  09-08-17
  Posts
  18


  Country: Greece  There are now two projects from the Albanian archeologists in partnership with western counterparts on testing ancient remains from archeological sites in Albania. Preliminary results from one of these projects confirm this bronze age continuity for PF7563 and J2b2. Later this year or next year they will publish results.
  Do you perhaps know if they have tested for autosomal dna, and if they have is there anything you can share?

 13. #13
  Regular Member torzio's Avatar
  Join Date
  10-05-19
  Location
  Eastern Australia
  Posts
  3,531

  Y-DNA haplogroup
  T1a2 - Y79536
  MtDNA haplogroup
  H95a

  Ethnic group
  North East Italian
  Country: Australia  Quote Originally Posted by Progon View Post
  While the more Western Illyrians were more like an amalgamation of these Dardanian-Messapians with Middle Bronze Age groups.  The solely autochtonous theory was an Enverist propaganda of course, backed up by other Balkan archeologists.

  Can you explain what is Dardanian -messapian as the two groups are far apart , divided by other races, ie, Epirotes, Macedonians  he is a map of the messapians and their more populace brothers ....................the orange one are the Samnites , a Umbrian group..............sabini and vestini have also origins as Umbrians

  Fathers mtdna ...... T2b17
  Grandfather paternal mtdna ... T1a1e
  Sons mtdna ...... K1a4p
  Mothers line ..... R1b-S8172
  Grandmother paternal side ... I1-CTS6397
  Wife paternal line ..... R1a-PF6155

  "Fear profits man, nothing"

 14. #14
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  Quote Originally Posted by iluvatar View Post
  Do you perhaps know if they have tested for autosomal dna, and if they have is there anything you can share?
  No, I am sorry. I did not ask them for autosomal dna. I presume they must have done it but since at Rrenjet.com we are more focused on Y dna I did not push to get that info.
  These first results are mostly from the north. the second project will have results mostly from south albania so they might possibly be more relevant to greece and macedonia as well.

 15. #15
  Regular Member
  Join Date
  09-08-17
  Posts
  18


  Country: Greece  No, I am sorry. I did not ask them for autosomal dna. I presume they must have done it but since at Rrenjet.com we are more focused on Y dna I did not push to get that info.
  These first results are mostly from the north. the second project will have results mostly from south albania so they might possibly be more relevant to greece and macedonia as well.
  No worries, thanks for the info.

 16. #16
  Regular Member
  Join Date
  19-11-18
  Posts
  396

  Y-DNA haplogroup
  i2a WHG

  Country: Albania  Bottle neck? So what, i dont get your point with bringing up a bottle neck. North albania is full of mountains and people still live in mountains today so it is possible that north albanians are more inbred which is why their y dna looks like "bottleneck expansion".

  Also a lot of people died over the last 1500 years, including major diseases so the lines that survived expanded further. It is only ancient dna that can confirm when and where these lines came from.

  If you want to question something you should question the elevated levels of i2a-din and j2a in south albania as these are clearly foreign.

 17. #17
  Regular Member Archetype0ne's Avatar
  Join Date
  11-06-18
  Posts
  1,513

  Y-DNA haplogroup
  J2b2-L283/J-Y197198

  Country: Albania  Quote Originally Posted by gjergj View Post
  The Rrenjet Project in fact has over 1,100 results thus far :) and around 800 of them are exclusively members only at Rrenjet and processed in companies FTDNA, YSEQ and Dantelabs. A similar database is also being put together of Mitochondrial lines in Albania, its only around 150 results thus far.
  Quote Originally Posted by gjergj View Post
  It seems that people are giving opinion on the origin of Albanians without basing their arguments on actual data.
  Albanians have very good diversity of both E-v13, J2b2 and R1b-PF7563. It is clear based on the data that there is a continuation of bronze and IA male lines despite the fact that there is a strong genetic bottleneck that fits with the fall of the roman empire and slavic migration to the balkans.
  There are now two projects from the Albanian archeologists in partnership with western counterparts on testing ancient remains from archeological sites in Albania. Preliminary results from one of these projects confirm this bronze age continuity for PF7563 and J2b2. Later this year or next year they will publish results.  I personally hope any rivalry between the project is productive, and arguments are done with actions. Both projects have and have had immense value for Albanian genetics. As I recall Albanians came from Africa was 10 years ago the main propaganda in forums, and Gjenetika took very decisive first steps to squash such ignorant rhetoric. I am glad Rrenjet has increased its database and gotten so many tests. I especially welcome this upcoming study, since this is the right direction to further the (*scientific*) research into Albanian genetics.

  Now since you mentioned that J2B2 seems to have been, based on the recent finding, in Albania since the Bronze Age; and since I myself belong to this clade, are you at freedom to at least clarify which clade and if we are talking of a sample predating or postdating the Maros and Dalmatia samples?

  Since such topics can be highly secretive at this stage of the research, let me know if it is possible to take this over DM. Thanks in advance.
  Last edited by Archetype0ne; 22-04-21 at 07:26. Reason: Typo
  “Man cannot live without a permanent trust in something indestructible in himself, and at the same time that indestructible something as well as his trust in it may remain permanently concealed from him.”

  Franz Kafka

 18. #18
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  Quote Originally Posted by Archetype0ne View Post


  I personally hope any rivalry between the project is productive, and arguments are done with actions. Both projects have and have had immense value for Albanian genetics. As I recall Albanians came from Africa was 10 years ago the main propaganda in forums, and Gjenetika took very decisive first steps to squash such ignorant rhetoric. I am glad Rrenjet has increased its database and gotten so many tests. I especially welcome this upcoming study, since this is the right direction to further the (*scientific*) research into Albanian genetics.

  Now since you mentioned that J2B2 seems to have been, based on the recent finding, in Albania since the Bronze Age; and since I myself belong to this clade, are you at freedom to at least clarify which clade and if we are talking of a sample predating or postdating the Maros and Dalmatia samples?

  Since such topics can be highly secretive at this stage of the research, let me know if it is possible to take this over DM. Thanks in advance.
  I fully agree that no one has a monopoly on this. At Rrenjet we are proud not only of the large database that has been build but also of the fact that we don't keep members results hostage:). In rare cases when someone decides to leave the project we reflect that and take their result out of our database. Respect for private data and its use is paramount.

 19. #19
  Regular Member
  Join Date
  19-11-18
  Posts
  396

  Y-DNA haplogroup
  i2a WHG

  Country: Albania  Quote Originally Posted by Archetype0ne View Post


  I personally hope any rivalry between the project is productive, and arguments are done with actions. Both projects have and have had immense value for Albanian genetics. As I recall Albanians came from Africa was 10 years ago the main propaganda in forums, and Gjenetika took very decisive first steps to squash such ignorant rhetoric. I am glad Rrenjet has increased its database and gotten so many tests. I especially welcome this upcoming study, since this is the right direction to further the (*scientific*) research into Albanian genetics.

  Now since you mentioned that J2B2 seems to have been, based on the recent finding, in Albania since the Bronze Age; and since I myself belong to this clade, are you at freedom to at least clarify which clade and if we are talking of a sample predating or postdating the Maros and Dalmatia samples?

  Since such topics can be highly secretive at this stage of the research, let me know if it is possible to take this over DM. Thanks in advance.
  Came from Africa? Not quite but not far from there. It doesnt really matter where they came from, what matters is when they settled in europe. E and j2b are clearly not typical western european lines - i currently believe the proto illyrians came through anatolia and pushed all the way to western balkans where they settled. They likely carried e-v13 and r1b z2103. R1b z2103 split from western european r1b thousands of years ago and settled south whilst the others moved west. There r1b and e-v13 met and many years later pushed into balkans. J2b l283 and r1b pf7562 are more mysterious, they could be pre illyrian people, etruscan or pelasgian?

 20. #20
  Regular Member Archetype0ne's Avatar
  Join Date
  11-06-18
  Posts
  1,513

  Y-DNA haplogroup
  J2b2-L283/J-Y197198

  Country: Albania  Quote Originally Posted by TaktikatEMalet View Post
  Came from Africa? Not quite but not far from there. It doesnt really matter where they came from, what matters is when they settled in europe.
  Hmm, "not quite? But close enough" ? That's not really scientific bro. What is a typical Western European line according to you? And when did it enter Europe?

  Quote Originally Posted by TaktikatEMalet View Post
  E and j2b are clearly not typical western european lines - i currently believe the proto illyrians came through anatolia and pushed all the way to western balkans where they settled. They likely carried e-v13 and r1b z2103. R1b z2103 split from western european r1b thousands of years ago and settled south whilst the others moved west. There r1b and e-v13 met and many years later pushed into balkans. J2b l283 and r1b pf7562 are more mysterious, they could be pre illyrian people, etruscan or pelasgian?
  My hypothesis is quite different. But first what are the facts that make you "believe" such hypothesis you put forward? Feel free to use any scientific paper, or ancient samples or even your own analysis of the YFULL tree.  Either way, with more scientific papers published I believe everything will be clear. In the meantime I am waiting.

 21. #21
  Regular Member
  Join Date
  04-02-18
  Posts
  48


  Country: Albania  Quote Originally Posted by TaktikatEMalet View Post
  Bottle neck? So what, i dont get your point with bringing up a bottle neck. North albania is full of mountains and people still live in mountains today so it is possible that north albanians are more inbred which is why their y dna looks like "bottleneck expansion".
  Also a lot of people died over the last 1500 years, including major diseases so the lines that survived expanded further. It is only ancient dna that can confirm when and where these lines came from.
  If you want to question something you should question the elevated levels of i2a-din and j2a in south albania as these are clearly foreign.
  How do you conclude that J2a is foreign in the albanian population?

  All J2a that we have at Rrenjet, many of them high resolution test are all bronze age. No specific connection to greeks or italians for at least 3,000 ybp. even more in fact. so there is zero data that J2a is foreign.
  Do you have any concrete data/evidence on what you are saying?

 22. #22
  Regular Member
  Join Date
  19-11-18
  Posts
  396

  Y-DNA haplogroup
  i2a WHG

  Country: Albania  Quote Originally Posted by Archetype0ne View Post
  Hmm, "not quite? But close enough" ? That's not really scientific bro. What is a typical Western European line according to you? And when did it enter Europe?  My hypothesis is quite different. But first what are the facts that make you "believe" such hypothesis you put forward? Feel free to use any scientific paper, or ancient samples or even your own analysis of the YFULL tree.  Either way, with more scientific papers published I believe everything will be clear. In the meantime I am waiting.
  So far this is what we know of the r1b tree, z2103 split very early from western r1b groups and is almost non existant in western europe today

  http://mckeefamilyfromdonegal.com/wp...-feb212015.png

  In terms of j2b no one has the answer and without a lot of ancient dna from the correct periods we cant say anything really

  J2b l283 has been found quite often in italy, it could still have proto illyrian origin but

  It seems to originate in sardinia so far (at least in terms of europe)
  https://indo-european.eu/wp-content/...283.png?x37279

  https://www.realmofhistory.com/2018/...ment-sardinia/

 23. #23
  Regular Member Archetype0ne's Avatar
  Join Date
  11-06-18
  Posts
  1,513

  Y-DNA haplogroup
  J2b2-L283/J-Y197198

  Country: Albania  Quote Originally Posted by TaktikatEMalet View Post
  So far this is what we know of the r1b tree, z2103 split very early from western r1b groups and is almost non existant in western europe today

  http://mckeefamilyfromdonegal.com/wp...-feb212015.png

  In terms of j2b no one has the answer and without a lot of ancient dna from the correct periods we cant say anything really

  J2b l283 has been found quite often in italy, it could still have proto illyrian origin but

  It seems to originate in sardinia so far (at least in terms of europe)
  https://indo-european.eu/wp-content/...283.png?x37279

  https://www.realmofhistory.com/2018/...ment-sardinia/
  Welp. Its not present in Wester Europe... But it seems to originate in Sardiana according to you. Isn't that a head scratcher? Where is the East-West divide in Europe, aka Central Europe and where is Sardinia.

  PS: These Nuragics you refer too are not the first ones in Europe as you seem to think. Check out the Maros sample, and the Dalmatia sample.

  We have ancient samples, dated along with their geographical locations. So you might wanna revise your idea on this sentence "j2b no one has the answer and without a lot of ancient dna from the correct periods we cant say anything really".

  Also if YFull confused you with that Italian flag for ORC007, just know that they make mistakes too. And from what I gather its a low coverage low quality sample, for which they can not provide a reasoning why it is set as L283*. But as you said, one needs to be aware of the context, namely time and geographical location to notice these things.

 24. #24
  Regular Member
  Join Date
  19-11-18
  Posts
  396

  Y-DNA haplogroup
  i2a WHG

  Country: Albania  Quote Originally Posted by gjergj View Post
  How do you conclude that J2a is foreign in the albanian population?

  All J2a that we have at Rrenjet, many of them high resolution test are all bronze age. No specific connection to greeks or italians for at least 3,000 ybp. even more in fact. so there is zero data that J2a is foreign.
  Do you have any concrete data/evidence on what you are saying?
  Are you sure you found not a single link to italy or greece? Do you know how much j2a is found in greece and south italy? There is a lot so maybe take a closer look. Otherwise, start looking at the middle east or maybe Bulgaria/Romania since they have some too

 25. #25
  Regular Member
  Join Date
  19-11-18
  Posts
  396

  Y-DNA haplogroup
  i2a WHG

  Country: Albania  Quote Originally Posted by Archetype0ne View Post
  Welp. Its not present in Wester Europe... But it seems to originate in Sardiana according to you. Isn't that a head scratcher? Where is the East-West divide in Europe, aka Central Europe and where is Sardinia.

  PS: These Nuragics you refer too are not the first ones in Europe as you seem to think. Check out the Maros sample, and the Dalmatia sample.

  We have ancient samples, dated along with their geographical locations. So you might wanna revise your idea on this sentence "j2b no one has the answer and without a lot of ancient dna from the correct periods we cant say anything really".

  Also if YFull confused you with that Italian flag for ORC007, just know that they make mistakes too. And from what I gather its a low coverage low quality sample, for which they can not provide a reasoning why it is set as L283*. But as you said, one needs to be aware of the context, namely time and geographical location to notice these things.
  You are mixing up r1b z2103 with j2b l283 - z2103 is almost non existant in western europe whereas j2b is found more in italy.

  Albanians today have 1% western european r1b, it is clear to understand that z2103 and western r1b came from opposite directions

Page 1 of 8 123 ... LastLast

Similar Threads

 1. Interesting findings in Albanian Kukes region from Rrenjet Project.
  By Parapolitikos in forum Y-DNA Haplogroups
  Replies: 11
  Last Post: 26-08-21, 19:39
 2. Replies: 17
  Last Post: 12-07-20, 20:07
 3. Replies: 34
  Last Post: 06-06-20, 22:00
 4. Replies: 0
  Last Post: 10-01-18, 14:27
 5. Religious theory to genetics - ydna & mtdna
  By zanipolo in forum DNA Testing & General Genetics
  Replies: 1
  Last Post: 13-08-12, 10:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •