Roman Villa and Merovingian Graves. Borgharen Netherlands. (Y-DNA J2a1 and J2b)

RHAS

Elite member
Messages
268
Reaction score
22
Points
0
Roman villa and Merovingian gravefield Borgharen. (Maastricht)
2014 Study by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. (Y-DNA J2a1b & J2b 4-5th century)


"In addition, we attempted to characterize the Y haplogroupfor all (possible) male individuals, including the previous study. This was only possible for individuals 15 and 20, for who haplogroup J2 could be granted. With our method J2 can not be further subdivided. For individual 15 haplogroup J2a1 is predicted in the previous investigation on the basis of the Y-STR profile. Meanwhile, it can be refined to J2a1b (99% probability). For individual 20, based on the Y-STRprofiel haplogroup J2b is predicted (100% probability). In both cases the predicted haplogroups confirm typed haplogroups. Y-haplogroup J2 is carried by 2.7% of Dutch men and is relatively rare in the Netherlands."

Het Merovingisch grafveld, in: R.C.G.M. Lauwerier & J.W. De Kort 2014: Merovingers in een villa 2. Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen - Pasestraat. Onderzoek 2012. Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 222), 211-220.
https://www.academia.edu/10159018/H...age_Archeologische_Monumentenzorg_222_211-220

1800276_920774417980714_3022873764887341363_n.jpg


11193372_891901000867262_4754710123728642955_n.jpg


spoor 6 individual 15 j2a1b
spoor 46 individual 20 J2b
pasestraat

"Het grafveld aan de Pasestraat te Borgharen is aangelegd op de locatie van een (hoofd?) gebouw van een Romeinse villa. De keuze voor een dergelijke locatie mag als betekenisvol worden beschouwd, bijvoorbeeld binnen een strategie voor het verwoorden van claims op het landschap via een claim op de woonplaats
van vorige bewoners, die als voorouders kunnen zijn beschouwd."

"The gravefield located at the Pasestraat Borgharen is situated on the location of the main building of a Roman villa. The choice of this location can be considered meaningfull, for example as part of a strategy to put claims on the land through a claim on the livingspace of the previous inhabitants. who could be considered as ancestors."

---

"Er zit een duidelijk verschil tussen de twee verschillende grafvelden: de individuen uit het Daalderveld zijn allen van niet-lokale komaf. Bij het grafveld van Pasestraat lijken vier individuen van niet-lokale komaf, maar mogelijk wel uit eenzelfde geologisch (en mogelijk geografisch) gebied afkomstig. Dat laatste is niet het geval
bij het Daalderveld; hier komen de individuen uit verschillende geologische gebieden, waarbij enkele 87Sr/86Sr ratio’s zelfs tot op heden nog niet in Nederland zijn aangetroffen. De resultaten van het onderzoek naar de herkomst van de paarden heeft ook opvallende resultaten opgeleverd: een van de dieren is niet van lokale komaf en is derhalve door handel of uitwisseling, of mogelijk tezamen met een migrant in Borgharen terecht gekomen."

"There is a clear distinction between the 2 different gravefields: the individuals from Daalderveld are all of non local origin. At the gravesite of the Pasestraat (were they find the J2 results) only 4 individuals are of non local origin, but possibly come from the same geological/geographical area. The last isnt the case at Daalderveld: here the individuals hail from different geological areas, were some ratios until today are not found within the Netherlands. The results of the origin of the horses also yielded interesting results: one of the animals is also of non local origins and has arrived at borgharen by trade or migration."

---

"De voorwerpen die met de doden werden meegegeven duiden op een gebruik van het grafveld in de zesde en zevende eeuw."

"The objects who were given with the dead indicate that the gravefield was in use in the 6th and 7th centuries."

---

"Bij de aanleg van de graven is rekening gehouden met nog aanwezige Romeinse resten. In welke mate dit gebeurde en welke overwegingen daaraan ten grondslag lagen is vooralsnog niet duidelijk."

"During the construction of the graves it seems the builders took into account the remaining Roman remains. To which extend this happend and what underlying considerations were responsable for this is not clear."

---

"De combinatie van het schervenmateriaal en het beschilderde pleisterwerk plaatst het gebruik van de villa voornamelijk in de tweede eeuw."

"The combination of potterymaterial en de painted plaster plces the use of the villa in the 2nd century."

---

"Daarnaast is voor alle (mogelijk) mannelijke individuen, ook van het voorgaande onderzoek, getracht de Y-haplogroep te typeren. Dit was alleen mogelijk voor de individuen 15 en 20, aan wie haplogroep J2 toegekend kon worden. Met onze methode kan J2 niet verder opgesplitst worden. Voor individu 15 is tijdens het vorige onderzoek op basis van het Y-STR-profiel de haplogroep J2a1 voorspeld. Inmiddels kan dit verfijnd worden tot J2a1b (99% waarschijnlijkheid). Voor individu 20 is op basis van het Y-STRprofiel de haplogroep J2b voorspeld (100% waarschijnlijkheid). In beide gevallen bevestigen de voorspelde haplogroepen de getypeerde haplogroepen. Y-haplogroep J2 komt bij 2,7% van de Nederlandse mannen voor en is nu dus relatief zeldzaam in Nederland."

"In addition, we attempted to characterize the Y haplogroupfor all (possible) male individuals, including the previous study. This was only possible for individuals 15 and 20, for who haplogroup J2 could be granted. With our method J2 can not be further subdivided. For individual 15 haplogroup J2a1 is predicted in the previous investigation on the basis of the Y-STR profile. Meanwhile, it can be refined to J2a1b (99% probability). For individual 20, based on the Y-STRprofiel haplogroup J2b is predicted (100% probability). In both cases the predicted haplogroups confirm typed haplogroups. Y-haplogroup J2 is carried by 2.7% of Dutch men and is relatively rare in the Netherlands."

Merovingers in een villa; Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat. Onderzoek 2008-2009
http://cultureelerfgoed.nl/publicat...en-merovingisch-grafveld-borgharen-pasestraat

Merovingers in een villa 2 2014
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/merovingers-in-een-villa-2

https://www.youtube.com/watch?v=XnwnCVt_oGg
 

This thread has been viewed 5090 times.

Back
Top